Ugnar
Lär dig mer om eldstäder

massugnar och kaminer

Vill du njuta av den oslagbara kvaliten av den värme och stämning som bara en levande eld kan ge i ditt hus? Då kan vi erbjuda dig följande alternativ:

Massugn:

Man eldar en eller två gånger dagligen i en vanlig massugn på 2-3 ton. Det är bra att elda ganska regelbundet, tiden på dagen spelar ingen roll. Det är dock mycket viktigt att man eldar med torr ved, vadhelst träslag. Lägg in 9-12 kg ved åt gången.

Vad är så speciellt med en finsk massugn? Den är byggd för att utnyttja vedens energi så effektivt som möjligt. Hög förbränningstemperatur och därmed en hög verkningsgrad och låga utsläpp uppnås snabbt genom brännkammarens utformning och en kontrollerad lufttillförsel. Ugnen avger värmeenergi i form av strålningsvärme genom sin stora massa. Det är viktigt att elda på rätt sätt för effektivitetens skull, så att man kan njuta av elden och värmen.

Strålningsvärme

Under förbränningen frigörs en stor mängd energi, som lagras i ugnens och skorstenens massa. Under 24 timmar avges sedan denna värme i form av strålningsvärme. Ytorna får då en behaglig temperatur på 50 C. När man inte eldar är det viktigt att alla spjäll och lufttillförsel är stängda, för att förhindra nedkylning av ugn och skorsten. Man kan då behålla värmen i huset under längre tid.

Att se eldens dynamik och höra den spraka är en stor glädje. Men att elda på rätt sätt är också bra ur energimässig och miljömässig synvinkel.

Bakugnar

Det kan vara en aning trögare för förbränningen att ta fart i en bakugn, eftersom det handlar om en liggande låga, jämfört med en stående låga, som i standardugnen. En kvart eller en halvtimme efter att eldningen är avslutad, sker sedan bakningen i själva brännkammaren. Annars gäller i stort sett samma regler för bakugn som för standardugnen.

OBS! Det är extra viktigt att glasluckan är öppen så kort tid som möjligt under bakning!

Kombi-ugnar

Hos kombiugnar finns det en glaslucka även vid den övre brännkammaren. Pga att lågorna kyls ned försämras förbränningen – detta gör, att lucka och brännkammare kan bli sotiga efter ett tag. Om det behövs, elda då i den övre brännkammaren med ca 5 kg ved för att bränna bort soten tex före bakning.

Kamin

Vi kan även bygga en öppen spis åt er efter era helt personliga önskemål vad gäller utformning och design. Den kan tex byggas i natursten, tegel eller puts.

Vi önskar dig mycket glädje och mysiga stunder med din nya eldstad!

SEE Gallery